Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Hýsek, Ondřej, 1979-


Citation: Schulzová,E.-Hýsek,O.: Dějepis 9
Citation: www(Masarykova univerzita, Filozofická fakulta)
Citation: osobní sdělení
Narozen 16.10.1979. Mgr., středoškolský pedagog, práce ze starší české literatury a historie.