Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Dejmková, Eva


Citace: Tower, Wells: Všechno zpustošené, všechno spálené (překlad Eva Dejmková)
Citace: NKC, cit. 15. 10. 2013
Mgr., překladatelka z angličtiny.