Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Weber, Michael


Citation: Weber, Michael: Neronův Řím: neřest a smrt ve věčném městě. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2012
Autor historického románu.