Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Růžička, Oldřich


Citation: O. Růžička: Internet pro děti
Citation: www (Kosmas)
Počítačový odborník, populárně naučné publikace z oboru výpočetní techniky a internetu, autor dětské encyklopedie "Hasiči", populárně naučné knihy pro děti.