Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Vondrová, Petra


Citation: Její: Výtvarné náměty pro čtvero ročních období
Mgr., Ph.D., pedagožka, publikace a články z oboru výtvarné výchovy.