Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Valenta, Milan, 1958-
Birth date: 03.05.1958


Citation: Informace ověřená u autora (e-mail)
Narozen 3.5.1958 v Šumperku. Docent speciální pedagogiky na PdF UP Olomouc, studia: Katedra speciální pedagogiky PdF UP Olomouc (1983), Katedra historiografie FF UJEP Brno (1989), Katedra výchovné dramatiky DAMU Praha (1995). Zaměření na dramaterapii, dramiku a psychopedii, též básně, autor učebnice Základy angličtiny pro ZŠ.